Svenska

Johan söker jobb

Presentation | Portfolio | Grafisk tidslinje

Nyckelord: geograf, skribent, statsvetare, kommunikatör, informatör, samhällsplanerare, fysisk planering, urban utveckling, regional utveckling, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, corporate social responsibility (CSR), hållbar utveckling, EU policy, EU-politik, internationell politik.

Jag är egentligen ingen webbentreprenör även om det vid första anblicken kan tyckas så. Att webbaktiviteter har kommit att ta en så stor plats är egentligen mer av en slump och kanske en logisk följd av att jag har haft svårt att hitta en anställning inom de områden jag utbildat mig. För det är trots allt lättare att vara sin egen och frilansare som skribent och webbutvecklare än som utredare, handläggare eller samhällsplanerare - speciellt när man tvingas vara det från start. Så jag har kommit att utvecklas till informatör, researcher, webbredaktör och -programmerare, underhållare och kunskapsbank. Bland annat.

Tre sidor av mig

Skribenten och webbutvecklaren

Min huvudsakliga sysselsättning under åren. Att skriva och bearbeta texter har varit en av mina stora passioner ända sedan jag var liten, men det var när jag fick tillgång till internet 1996 som en ny värld öppnade sig. Sedan 1997 har jag bedrivit webbpublicering i olika former, både som en hobby och som kommersiella projekt. Mest långvarigt – och även något av det mest framgångsrika – har webbplatsen som nu heter D-zine.se varit. Under ett par år höll jag även på med webbdesign åt andra men övergick sedan till att fokusera på att utveckla egna projekt.

Samhällsplaneraren

Det jag i första hand är utbildad för men aldrig fått chansen att arbeta som. Med en magisterexamen i geografi – både natur- och kulturgeografi – i kombination med studier i urban utveckling och masterstudier inom hållbar utveckling, kommunikation och statsvetenskap så är jag egentligen en fullfjädrad samhällsplanerare med ett helhetsperspektiv som inte alla har.

Omvärldsanalytikern och -bevakaren

Där min utbildning och mina sysselsättningar har mötts. Om skrivande är en av mina passioner så har samhällsbevakning varit en annan. Tillsammans och i kombination med mina geografi-, historia- och statsvetenskapsstudier kom det att utvecklas till min omvärldsanalytiska sida och ge upphov till bland annat en rad av webbplatser på temat.

Utbildning

Min utbildningshistoria har med tiden kommit att bli lång och brokig, eftersom jag hela tiden sett fortsatta studier som ett mycket bättre alternativ än att bara sitta och rulla tummarna i väntan på att jobbansökningar skulle ge något resultat. (Jag försökte faktiskt det traditionella sättet att bara vara arbetssökande en termin - det höll på att driva mig till vansinne och var den värsta tiden i mitt liv.)

Se grafisk tidslinje över studier, sysselsättningar, m.m.